Ze systému není slyšet žádný zvuk televizoru. Na displeji se zobrazí [CODE 01] a [SGNL ERR].

  • Tento systém podporuje pouze 2kanálové formáty Linear PCM. Ověřte nastavení audiovýstupu na televizoru a změňte jej na režim výstupu PCM v případě, že je vybrán automatický režim. Podrobné informace viz návod k použití televizoru.

  • Ověřte, že je volba výstupu reproduktorů na televizoru nastavena na externí reproduktory.