Mazání audiosouborů či složek na zařízení USB

Na zařízení USB připojeném k systému lze vymazat audiosoubory či složky.

 1. Opakovaným stisknutím tlačítka FUNCTION vyberte volbu [USB].
 2. Opakovaným stisknutím tlačítka MEDIA MODE vyberte volbu [MUSIC].
 3. Když je přehrávání zastaveno, stiskněte tlačítko OPTIONS.

  Na displeji se zobrazí nabídka voleb.

 4. Opakovaným stisknutím tlačítka(nahoru)/(dolů) vyberte položku [ERASE] a stiskněte tlačítko(zadat).

  Na televizní obrazovce se zobrazí seznam složek.

 5. Opakovaným stisknutím tlačítka(nahoru)/(dolů) vyberte složku a stiskněte tlačítko(zadat).

  Na televizní obrazovce se zobrazí seznam souborů.

 6. Opakovaným stisknutím tlačítka(nahoru)/(dolů) vyberte audiosoubor, který chcete vymazat, a stiskněte tlačítko(zadat).

  Chcete-li vymazat všechny audiosoubory ve složce, vyberte volbu [ALL TRACKS] v seznamu.

  Na displeji se zobrazí [FOLDER ERASE] nebo [TRACK ERASE] a [PUSH ENTER].

  Pro zrušení mazacích operací stiskněte tlačítko(zastavit).

 7. Stiskněte tlačítko(zadat).

  Na displeji se zobrazí [COMPLETE].

  K ukončení nabídky voleb stiskněte tlačítko OPTIONS.

Poznámka

 • Vymazat lze pouze podporované audiosoubory: soubory formátů MP4 či 3GP.

 • Když došlo k výběru volby Přehrát náhodně, nelze vymazat audiosoubory ani složky. Před vymazáním nastavte režim přehrávání na normální.

 • Při otevřené přihrádce disku je operace vymazání zakázána.

 • Při mazacích operacích neodebírejte zařízení USB ze systému.