AEL z nac. spustu (zdjęcie)

Określa, czy po naciśnięciu przycisku migawki do połowy ekspozycja ma zostać zablokowana.
Wybierz [WYŁ.], aby oddzielnie ustawić ostrość i ekspozycję.

  1. MENU(Ustawienia fotograf.1) → [AEL z nac. spustu] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

Automatyczne:
Blokuje ekspozycję po automatycznym ustawieniu ostrości, gdy wciśniesz do połowy przycisk migawki, a opcja [Tryb ostrości] ma ustawienie [Pojedynczy AF]. Przy ustawieniu [Automatyczny AF] w pozycji [Tryb ostrości] i wykryciu ruchu obiektu przez opisywany produkt lub w przypadku wykonywania zdjęć seryjnych, stała ekspozycja zostaje anulowana.
WŁ.:
Blokuje ekspozycję po naciśnięciu przycisku migawki do połowy.
WYŁ.:
Nie blokuje ekspozycji po naciśnięciu przycisku migawki do połowy. Użyj tego trybu, gdy chcesz osobno ustawić ostrość i ekspozycję.
W przypadku fotografowania w trybie [Zdjęcia seryjne] ekspozycja jest regulowana w opisywanym produkcie.

Uwaga

  • Operacja z użyciem przycisku AEL ma priorytet względem ustawień [AEL z nac. spustu].