PlayMemories Home

Oprogramowanie PlayMemories Home pozwala:

 • Importować zdjęcia wykonane opisywanym urządzeniem do komputera.
 • Odtwarzać zdjęcia zaimportowane do komputera.
 • Udostępniać zdjęcia z poziomu programu PlayMemories Online.
 • Edytować filmy, na przykład wycinając lub łącząc pewne fragmenty.
 • Dodawać do filmów różnorodne efekty, na przykład muzykę w tle lub napisy.

W przypadku systemu Windows można wykonać następujące czynności:

 • Organizować obrazy na komputerze według daty wykonania, korzystając z kalendarza, aby je wyświetlić.
 • Edytować i korygować zdjęcia, np. przycinając je lub zmieniając ich rozmiar.
 • Z filmów zaimportowanych do komputera można utworzyć płytę.
  Płyty Blu-ray lub płyty AVCHD można tworzyć z filmów w formacie XAVC S.
 • Pozostałe szczegóły można znaleźć w systemie pomocy programu PlayMemories Home.