Sterowanie aparatem z poziomu urządzenia iPhone lub iPad (QR code)

Można nawiązać połączenie między urządzeniem iPhone lub iPad a aparatem, wykorzystując QR code, i obsługiwać aparat z poziomu urządzenia iPhone lub iPad.
Upewnij się, że w pozycji [Steruj ze smartfonu] ustawiono opcję [WŁ.] wybierając MENU(Sieć) → [Steruj ze smartfonu].

 1. MENU(Sieć) → [Steruj ze smartfonu][Połączenie].
  Na monitorze opisywanego produktu zostaną wyświetlone QR code (A) i identyfikator SSID (B).

 2. Uruchom PlayMemories Mobile na urządzeniu iPhone lub iPad i wybierz [Zeskanuj QR Code urządz. fotograf.].

 3. Wybierz [OK] na ekranie urządzenia iPhone lub iPad.
  • Po wyświetleniu komunikatu wybierz ponownie [OK].

 4. Urządzeniem iPhone lub iPad odczytaj QR code wyświetlony na monitorze opisywanego produktu.
 5. Zainstaluj profil (informacje konfiguracyjne) postępując zgodnie z instrukcjami pokazanymi na ekranie iPhone lub iPad i wybierz [OK].
  Profil zostanie zainstalowany na urządzeniu iPhone lub iPad.
  • W przypadku uruchomionej funkcji blokady z kodem dostępu do urządzenia iPhone lub iPad, konieczne będzie wprowadzenie kodu dostępu. Wprowadź ustawiony kod dostępu dla urządzenia iPhone lub iPad.

 6. Wybierz [Settings] na ekranie „Home” → [Wi-Fi] → identyfikator SSID opisywanego produktu na urządzeniu iPhone lub iPad.
  Urządzenie iPhone lub iPad nawiąże połączenie z opisywanym produktem.

 7. Powróć do ekranu „Home” urządzenia iPhone lub iPad i uruchom PlayMemories Mobile.

  • Można teraz rejestrować obrazy zdalnie sprawdzając kompozycję na ekranie urządzenia iPhone lub iPad.

Wskazówka

 • Gdy QR code zostanie odczytany, identyfikator SSID opisywanego produktu (DIRECT-xxxx) i hasło zostaną zarejestrowane w urządzeniu iPhone lub iPad. Umożliwi to później łatwe nawiązanie połączenia między urządzeniem iPhone lub iPad a opisywanym produktem z wykorzystaniem funkcji Wi-Fi poprzez wybór identyfikatora SSID. (Wcześniej ustaw w pozycji [Steruj ze smartfonu] opcję [WŁ.].)

Uwaga

 • Zakłócenia radiowe mogą występować w przypadku, gdy do łączności Bluetooth i łączności Wi-Fi wykorzystane jest to samo pasmo częstotliwości. Jeżeli połączenie Wi-Fi jest niestabilne, można je poprawić wyłączając funkcję Bluetooth smartfona. W takim przypadku nie będzie dostępna funkcja powiązania z informacjami o lokalizacji.
 • Jeżeli nie można nawiązać połączenia między urządzeniem iPhone lub iPad a opisywanym produktem z wykorzystaniem funkcji QR code, należy użyć identyfikatora SSID i hasła.