Ust. zew. l. błyskow.

Ustawienia lampy błyskowej (sprzedawana oddzielnie) podłączonej do aparatu można skonfigurować przy użyciu monitora i pokrętła sterowania aparatu.

Z funkcji tej można korzystać, gdy oprogramowanie systemowe aparatu (firmware) jest w wer. 3.10 lub nowszej. Dodatkowo, przed przystąpieniem do korzystania z tej funkcji należy zaktualizować do najnowszej wersji oprogramowanie lampy błyskowej.

Szczegółowe informacje na temat funkcji lampy błyskowej można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do lampy błyskowej.

 1. Podłącz lampę błyskową (sprzedawana oddzielnie) do stopki multiinterfejsowej aparatu, po czym włącz aparat i lampę błyskową.
 2. MENU → (Ustawienia fotograf.1) → [Ust. zew. l. błyskow.] → odpowiednie ustawienie.
 3. Skonfiguruj ustawienie za pomocą pokrętła sterowania aparatu.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Ust.ur.zew.l.błyskow.:
Możliwość konfigurowania ustawień związanych z pracą lampy błyskowej, takich jak tryb błysku, natężenie błysku itp.
Ust.wł.zew.l.błysk.:
Możliwość konfigurowania innych ustawień błysku, ustawień pracy bezprzewodowej i ustawień samej lampy błyskowej.

Wskazówka

 • Po wcześniejszym przypisaniu funkcji [Ust.ur.zew.l.błyskow.] do jakiegoś przycisku poprzez wybranie MENU → (Ustawienia fotograf.2) → [Prz. Własne], ekran [Ust.ur.zew.l.błyskow.] można przywołać po prostu naciśnięciem tego przycisku.
 • Ustawienia można dostosować nawet w przypadku obsługi lampy błyskowej z wykorzystaniem funkcji [Ust. zew. l. błyskow.].
 • Istnieje również możliwość konfigurowania ustawień sterownika bezprzewodowego (sprzedawany oddzielnie) podłączonego do aparatu.

Uwaga

 • Z funkcji [Ust. zew. l. błyskow.] można korzystać tylko do konfigurowania ustawień lampy błyskowej (sprzedawana oddzielnie) lub sterownika bezprzewodowego (sprzedawany oddzielnie) produkowanych przez firmę Sony i podłączonych do stopki multiinterfejsowej aparatu.
 • Z funkcji [Ust. zew. l. błyskow.] można korzystać tylko wówczas, gdy lampa błyskowa jest podłączona bezpośrednio do aparatu. Nie można korzystać z tej funkcji w przypadku fotografowania z zewnętrzną lampą błyskową podłączoną do aparatu za pośrednictwem kabla.
 • Tylko niektóre z funkcji podłączonej lampy błyskowej można konfigurować przy użyciu funkcji [Ust. zew. l. błyskow.]. Za pośrednictwem funkcji [Ust. zew. l. błyskow.] nie można przeprowadzać parowania z innymi lampami błyskowymi, resetować lampy błyskowej, inicjować lampy błyskowej itp.
 • W następujących przypadkach funkcja [Ust. zew. l. błyskow.] jest niedostępna:
  • Gdy lampa błyskowa nie jest podłączona do aparatu
  • Gdy podłączona lampa błyskowa nie obsługuje funkcji [Ust. zew. l. błyskow.]
  • Gdy pokrętło trybu jest ustawione w pozycji (Film) lub , albo podczas nagrywania filmu

  Dodatkowo funkcja [Ust. zew. l. błyskow.] może być niedostępna w zależności od stanu lampy błyskowej.

 • Szczegółowe informacje na temat lamp błyskowych i sterowników bezprzewodowych, które są zgodne z tą funkcją można znaleźć na poniższej stronie wsparcia.
  https://www.sony.net/dics/7m3/