PlayMemories Mobile

Korzystając z aplikacji PlayMemories Mobile smartfona, można rejestrować obrazy sterując aparatem z poziomu smartfona lub przesyłać obrazy zarejestrowane aparatem do smartfona. Ze sklepu z aplikacjami na posiadanym smartfonie pobierz i zainstaluj aplikację PlayMemories Mobile. Jeżeli aplikacja PlayMemories Mobile jest już zainstalowana na smartfonie, należy ją zaktualizować do najnowszej wersji.
Szczegółowe informacje na temat aplikacji PlayMemories Mobile można znaleźć na stronie wsparcia (http://www.sony.net/pmm/).


Najnowsza wersja aplikacji dla smartfonów została przemianowana na Imaging Edge Mobile.


Uwaga

  • Z uwagi na przyszłe aktualizacje, procedury obsługi lub wyświetlane ekrany mogą ulegać modyfikacjom bez powiadomienia.