Fun. przesyłania FTP

Można skonfigurować przesyłanie obrazów z wykorzystaniem serwera FTP lub przesłanie obrazów do serwera FTP. Wymagana jest podstawowa wiedza dotycząca serwerów FTP.

Szczegółowe informacje zawiera „FTP Help Guide”.
https://rd1.sony.net/help/di/ftp/h_zz/

  1. MENU(Sieć) → [Fun. przesyłania FTP] → odpowiednie ustawienie.