Liczba możliwych do zarejestrowania zdjęć

Po włożeniu do aparatu karty pamięci i ustawieniu przełącznika ON/OFF (Zasilanie) w pozycji „ON”, na ekranie wyświetlana jest liczba zdjęć jakie można zarejestrować (jeżeli rejestrowanie będzie kontynuowane przy bieżących ustawieniach).

Uwaga

  • Migająca na pomarańczowo liczba „0” (liczba możliwych do zarejestrowania zdjęć) sygnalizuje, że karta pamięci jest zapełniona. Wymień kartę pamięci na inną lub usuń obrazy z bieżącej karty pamięci.
  • Migający na pomarańczowo napis „NO CARD” sygnalizuje, że nie włożono karty pamięci. Włożyć kartę pamięci.

Liczby zdjęć, jakie można zapisać na karcie pamięci

W poniższej tabeli podano orientacyjną liczbę zdjęć, jakie można zapisać na karcie pamięci sformatowanej z poziomu opisywanego aparatu. Wartości zostały ustalone w ramach testów z wykorzystaniem standardowych kart pamięci marki Sony.

Wartości mogą różnić się w zależności od warunków wykonywania zdjęć oraz rodzaju karty pamięci.

[Roz. obrazu JPEG]: [L: 24M]
[Format obrazu]: [3:2] *1

(Jednostki: Zdjęcia)

Format pliku/ Jakość JPEG 8 GB 32 GB 64 GB 256 GB
Standard 1100 4600 9200 36000
Wysoka 790 3200 6400 25000
Bardzo wysoka 435 1750 3500 14000
RAW & JPEG (Skompresowany RAW)*2 215 870 1750 7000
RAW (Skompresowany RAW) 295 1200 2400 9600
RAW & JPEG (Nieskompresowany RAW)*2 125 510 1000 4100
RAW (Nieskompresowany RAW) 150 610 1200 4950

*1Gdy w pozycji [Format obrazu] ustawiono inną opcję niż [3:2], można zapisać więcej zdjęć niż podano w powyższej tabeli. (za wyjątkiem sytuacji, gdy wybrano opcję [RAW])

*2 [Jakość JPEG] po wybraniu [RAW & JPEG]: [Wysoka]

Uwaga

  • Nawet jeśli liczba możliwych do zarejestrowania zdjęć jest większa niż 9 999, na wyświetlaczu będzie widoczna liczba „9999”.
  • Podane liczby dotyczą karty pamięci marki Sony.