Pręd.odtw. dla int.

Ustawianie szybkości odtwarzania zdjęć podczas wykonywania procedury [Cią. odtw. dla int.].

Z funkcji tej można korzystać, gdy oprogramowanie systemowe aparatu (firmware) jest w wer. 3.00 lub nowszej.

  1. MENU → (Odtwarzanie) → [Pręd.odtw. dla int.] → odpowiednie ustawienie.

Wskazówka

  • Szybkość odtwarzania można także zmieniać, obracając podczas funkcji [Cią. odtw. dla int.] pokrętłem przednim, pokrętłem tylnym lub pokrętłem sterowania.