Podłączanie do komputera

 1. Do aparatu należy włożyć akumulator naładowany w wystarczającym stopniu.
 2. Włącz aparat i komputer.
 3. Sprawdź, czy w pozycji [Połączenie USB] w menu (Ustawienia) ustawiono opcję [Pam. masowa].
 4. Podłącz aparat do komputera za pośrednictwem przewodu USB (A).

  • W przypadku podłączania aparatu do komputera po raz pierwszy, procedura rozpoznawania aparatu może zostać uruchomiona automatycznie na komputerze. Zaczekaj aż procedura dobiegnie końca.
  • W przypadku podłączenia produktu do komputera za pośrednictwem przewodu USB, gdy w pozycji [Zasilanie USB] jest ustawiona opcja [WŁ.], zasilanie dostarczane jest z komputera. (Ustawienie domyślne: [WŁ.])
  • Należy używać komputera zgodnego z USB 3.1 oraz przewodu USB Type-C (sprzedawany oddzielnie) do komunikacji z dużą szybkością.

Uwaga

 • Po zestawieniu połączenia USB między komputerem a aparatem nie wolno wyłączać/włączać lub ponownie uruchamiać komputera, ani wychodzić z trybu uśpienia. Może to spowodować usterkę. Przed wyłączeniem/włączeniem lub ponownym uruchomieniem komputera, albo wyjściem z trybu uśpienia należy odłączyć aparat od komputera.