Roz. obrazu JPEG (zdjęcie)

Im większy rozmiar obrazu, tym więcej szczegółów będzie widocznych na zdjęciu wydrukowanym na papierze dużego formatu. Im mniejszy rozmiar obrazu, tym więcej obrazów można zapisać.

  1. MENU (Ustawienia fotograf.1) → [Roz. obrazu JPEG] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

Przy ustawieniu 3:2 w pozycji [Format obrazu]
L: 24M 6000×4000 pikseli
M: 10M 3936×2624 pikseli
S: 6.0M 3008×2000 pikseli

Przy ustawieniu 16:9 w pozycji [Format obrazu]
L: 20M 6000×3376 pikseli
M: 8.7M 3936×2216 pikseli
S: 5.1M 3008×1688 pikseli


Podczas nagrywania w rozmiarze odpowiadającym formatowi APS-C

Przy ustawieniu 3:2 w pozycji [Format obrazu]
L: 10M 3936×2624 pikseli
M: 6.0M 3008×2000 pikseli
S: 2.6M 1968×1312 pikseli

Przy ustawieniu 16:9 w pozycji [Format obrazu]
L: 8.7M 3936×2216 pikseli
M: 5.1M 3008×1688 pikseli
S: 2.2M 1968×1112 pikseli

Uwaga

  • Gdy w pozycji [Format pliku] ustawiona jest opcja [RAW] lub [RAW & JPEG], rozmiar obrazu w przypadku obrazów RAW odpowiada ustawieniu „L”.