AF z powiększen. (zdjęcie)

W trybie autofokusu ostrość na obiekcie można ustawić precyzyjniej powiększając obszar ustawiania ostrości. Po wyświetleniu powiększonego obrazu ostrość można ustawić na mniejszym obszarze niż elastyczny punkt.

 1. MENU (Ustawienia fotograf.1) → [AF z powiększen.][WŁ.].
 2. MENU (Ustawienia fotograf.1) → [Powiększenie].
 3. Powiększ obraz naciskając środkową część przycisku wielofunkcyjnego, a następnie wyreguluj pozycję naciskając przycisk wielofunkcyjny w górę/w dół/w lewo/w prawo.
  • Skala powiększenia zmienia się po każdorazowym naciśnięciu środka.
 4. Naciśnij przycisk migawki do połowy, aby ustawić ostrość.
  • Ostrość zostanie uzyskana w punkcie w środku ekranu.
 5. Naciśnij przycisk migawki do oporu, aby zarejestrować obraz.
  • Po wykonaniu zdjęcia aparat wychodzi z trybu powiększenia.

Wskazówka

 • Aby precyzyjnie ustalić miejsce, które ma zostać powiększone, wskazane jest użycie statywu.
 • Rezultat automatycznego ustawiania ostrości można sprawdzić powiększając wyświetlony obraz. Jeżeli chcemy ponownie wyregulować pozycję ostrości, wystarczy dostosować obszar ostrości na powiększonym ekranie, po czym nacisnąć do połowy przycisk migawki.

Uwaga

 • W przypadku powiększania obszaru na krawędzi ekranu, aparat może nie być w stanie ustawić ostrości.
 • Gdy wyświetlany obraz jest powiększany, nie można regulować ekspozycji i balansu bieli.
 • W następujących sytuacjach funkcja [AF z powiększen.] jest niedostępna:
  • Podczas filmowania
  • Przy ustawieniu [Ciągły AF] w pozycji [Tryb ostrości].
  • Przy ustawieniu [Automatyczny AF] w pozycji [Tryb ostrości] i przy ustawionym innym trybie rejestrowania obrazu niż P/A/S/M.
  • Przy ustawieniu [Automatyczny AF] w pozycji [Tryb ostrości] i ustawieniu [Zdjęcia seryjne] w pozycji [Tryb pracy].
  • W przypadku korzystania z adaptera obiektywu (sprzedawany oddzielnie).
 • Gdy wyświetlany obraz jest powiększany, niedostępne są następujące funkcje:
  • [AF priorytet oczu]
  • [Śr. AF z podążaniem]
  • [Eye-Start AF]
  • [Wstępny AF]
  • [Prio. tw./oczu w AF]