System AF (zdjęcie)

Ustawianie systemu wykrywania ostrości (AF z wykryw. fazy/AF kontrastowy) po zamocowaniu obiektywu z bagnetem A za pośrednictwem adaptera obiektywu LA-EA1/LA-EA3 (sprzedawany oddzielnie).

  1. MENU(Ustawienia fotograf.1) → [System AF] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

AF z wykryw. fazy:
Ustawianie ostrości z użyciem funkcji AF z wykrywaniem fazy.Szybkość ustawiania ostrości jest bardzo duża.
AF kontrastowy:
Ustawianie ostrości zawsze z użyciem funkcji AF z wykrywaniem kontrastu.Szybkość ustawiania ostrości jest wolniejsza. Należy używać, gdy nie można ustawić ostrości z użyciem funkcji [AF z wykryw. fazy].

Uwaga

  • Po ustawieniu w pozycji [System AF] opcji [AF kontrastowy], opcja [Ciągły AF] w pozycji [Tryb ostrości] jest niedostępna.
  • Poniższe funkcje są niedostępne, gdy w pozycji [System AF] ustawiono [AF z wykryw. fazy]:
    • [Strefa], [Roz. elast. punktowy] i [AF z podążaniem] w pozycji [Obszar ostrości] (Gdy oprogramowanie systemowe aparatu (firmware) jest w wersji 2.00 lub nowszej, dostępne są wszystkie rodzaje obszarów ostrości.)
    • [Śr. AF z podążaniem]
  • Gdy w pozycji [System AF] jest ustawiona opcja [AF z wykryw. fazy], w pozycji [Ust. prioryt. w AF-S] zostanie chwilowo przełączona opcja [AF], nawet jeśli jest ustawiona opcja [Zrównoważo. nacisk].