Napęd przy. w tr. AF (zdjęcie)

Można zredukować dźwięk napędu przysłony w przypadku rejestrowania obrazów przy użyciu zgodnego obiektywu.
Z funkcji tej można korzystać, gdy oprogramowanie systemowe aparatu (firmware) jest w wer. 2.00 lub nowszej.

  1. MENU(Ustawienia fotograf.1) → [Napęd przy. w tr. AF] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Standardowy:
Wykorzystywany jest standardowy system napędu przysłony.
Priorytet ciszy:
Zmiana systemu napędu przysłony w celu uzyskania priorytetu wyciszenia, aby dźwięk napędu przysłony był cichszy niż w przypadku opcji [Standardowy].

Uwaga

  • Po wybraniu opcji [Priorytet ciszy] szybkość ustawiania ostrości może ulec spowolnieniu i ustawienie ostrości na obiekcie może być trudniejsze.
  • Opcja [Napęd przy. w tr. AF] jest niedostępna w przypadku korzystania z obiektywu niezgodnego z tą funkcją.