Aktivovanie funkcie fotoaparátu C1 alebo AF-ON

Stlačením tlačidla C1 alebo AF-ON na diaľkovom ovládači môžete aktivovať funkciu priradenú tlačidlu C1 alebo AF-ON na fotoaparáte.

Podrobnosti o tlačidle C1 alebo AF-ON na fotoaparáte nájdete v návode na obsluhu dodanom s vaším fotoaparátom.