Ochranné známky

  • Slovo Bluetooth®, jeho značka a logá sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a spoločnosť Sony Group Corporation ich používa na základe licencie.