Ochranné známky

  • Slovo BLUETOOTH® , jeho značka a logá sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a spoločnosť Sony Corporation ich používa na základe licencie.