Priblíženie vo fotoaparáte

Diaľkový ovládač pripojený k fotoaparátu s funkciou rozhrania Bluetooth môžete použiť na priblíženie/oddialenie vo fotoaparáte.

  1. Posuňte prepínač ZOOM/FOCUS do polohy „ZOOM“.

  2. Ak chcete vo fotoaparáte vykonať priblíženie/oddialenie, stlačte tlačidlo na zaostrenie/priblíženie (+/-) ().

Poznámka

  • Rýchlosť priblíženia sa líši v závislosti od fotoaparátu alebo objektívu.

  • Funkcia priblíženie funguje v prípade fotoaparátu alebo objektívu so vstavanou funkciou elektrického elektronického priblíženia. Ak je vo fotoaparáte zapnutá funkcia digitálneho priblíženia, bude sa vykonávať digitálne priblíženie.