Diaľkový ovládač nefunguje.

  • Tlačidlá zariadenia Diaľkový ovládač sú neaktívne. Prepnite prepínač LOCK na zariadení Diaľkový ovládač zo značky „LOCK“.

  • Môže dôjsť k prerušeniu spárovania s fotoaparátom. Znova spárujte Diaľkový ovládač a fotoaparát.

  • Batéria v zariadení Diaľkový ovládač je vybitá. Batériu vymeňte za novú.