Čo ak diaľkový ovládač prestane fungovať?

Kontrola nastavenia rozhrania Bluetooth vo fotoaparáte

  • Funkciu [Bluetooth Function] možno vo fotoaparáte nastaviť na možnosť [Off].

    Vo fotoaparáte zvoľte MENU → (sieť) → [Bluetooth Settings] alebo [Bluetooth] → [Bluetooth Function] a nezabudnite vybrať [On].

  • Funkciu [Bluetooth Rmt Ctrl] možno vo fotoaparáte nastaviť na možnosť [Off].

    Vo fotoaparáte zvoľte MENU → (sieť) → ([Transfer/Remote] →) [Bluetooth Rmt Ctrl] a nezabudnite vybrať [On].

Kontrola nastavení v tejto jednotke

  • Tlačidlá zariadenia Diaľkový ovládač sú neaktívne. Prepnite prepínač LOCK na zariadení Diaľkový ovládač zo značky „LOCK“.

  • Môže dôjsť k prerušeniu spárovania s fotoaparátom. Znova spárujte Diaľkový ovládač a fotoaparát.

  • Batéria v zariadení Diaľkový ovládač je vybitá. Batériu vymeňte za novú.