Zabránenie neželaným operáciám

Aby ste zabránili neželaným operáciám, keď budete Diaľkový ovládač prenášať, môžete deaktivovať všetky jeho tlačidlá.

  1. Posuňte prepínač LOCK do polohy „LOCK“.

    Ak chcete tlačidlá aktivovať, prepnite prepínač LOCK z polohy „LOCK“.