Činnosť indikátora

Diaľkový ovládač je vybavený indikátorom, ktorý svieti/bliká v súlade s činnosťou diaľkového ovládača alebo stavom fotoaparátu, ako je to opísané nižšie:

Svieti
  • ak bude fotoaparát zaostrovať pomocou funkcie automatického zaostrenia

  • ak budete snímať statický záber alebo spustíte nahrávanie stlačením tlačidla na uvoľnenie uzávierky/tlačidlo REC

  • kým prebieha záznam videosekvencie

  • ak sa párovanie podarí

  • ak fotoaparát dostane z Diaľkový ovládač signály na zaostrenie/priblíženie (+/-)

Bliká
  • kým prebieha párovanie

  • kým sa používa samospúšť

Bliká rýchlo
  • keď fotoaparát zlyhá pri prijímaní prevádzkových signálov zo zariadenia Diaľkový ovládač

  • ak sa párovanie nepodarí