Úprava zaostrenia fotoaparátu

Diaľkový ovládač pripojený k fotoaparátu s funkciou rozhrania Bluetooth môžete použiť na úpravu zaostrenia fotoaparátu.

Poznámka

  • Ak chcete upraviť zaostrenie fotoaparátu, prepnite ho do režimu manuálneho zaostrenia.

  1. Posuňte prepínač ZOOM/FOCUS do polohy „FOCUS“.

  2. Zaostrenie fotoaparátu upravíte pomocou tlačidla na zaostrenie/priblíženie (+/-) ().