Snímanie statického obrazu

Diaľkový ovládač pripojený k fotoaparátu s funkciou rozhrania Bluetooth môžete použiť na snímanie statického obrazu.

  1. Posuňte prepínač MOVIE/STILL do polohy „STILL“.

  2. Stlačte tlačidlo na uvoľnenie uzávierky/tlačidlo REC ().

    Stlačením tlačidla do polovice vykonáte zaostrenie a úplným stlačením vykonáte nasnímanie.

    Ak bude fotoaparát zaostrovať pomocou funkcie automatického zaostrenia, rozsvieti sa indikátor na zariadení Diaľkový ovládač.

    Ak sa snímanie podarí, rozsvieti sa indikátor.