Vloženie batérie

Do priehradky na batériu na zariadení Diaľkový ovládač vložte dodanú lítiovú mincovú článkovú batériu (CR2032).

  1. Do drážky na kryte batérií na zadnej strane Diaľkový ovládač zasuňte mincu alebo podobný predmet a kryt batérií otočte do polohy „OPEN“.

  2. Snímte kryt batérií a vložte dodanú lítiovú mincovú článkovú batériu.

    Batériu vložte tak, aby jej kladný pól + smeroval nahor.

    (+ na priehradke na batériu označuje smer batérie.)

  3. Kryt batérií otočte do polohy „CLOSE“.