Vloženie batérie

Do priehradky na batériu na zariadení Diaľkový ovládač vložte dodanú lítiovú mincovú článkovú batériu (CR2032).

 1. Otočte kryt batérií na zadnej časti Diaľkového ovládača do polohy „OPEN“.

  Na otočenie krytu batérií :

  • Do drážky na kryte batérií zasuňte mincu alebo podobný predmet a potom otočte kryt batérií.

  Na otočenie krytu batérií :

  • Posuňte poistnú západku krytu batérií v smere šípky, čím zdvihnete otočný gombík krytu batérií (), potom otočte otočný gombík krytu batérií ().

 2. Snímte kryt batérií a vložte dodanú lítiovú mincovú článkovú batériu.

  Batériu vložte tak, aby jej kladný pól + smeroval nahor.

  (+ na priehradke na batériu označuje smer batérie.)

 3. Kryt batérií otočte do polohy „CLOSE“.