Vybalenie

Ak zistíte, že čokoľvek chýba, kontaktujte predajcu.

Číslo v zátvorkách uvádza množstvo.

  • Diaľkový ovládač (1)

  • Lítiová mincová článková batéria (CR2032) (1)

  • Súprava vytlačenej dokumentácie