Označenie súčastí

 1. Indikátor

  Indikuje prevádzkový stav fotoaparátu v súlade s prevádzkou zariadenia Diaľkový ovládač.

 2. Tlačidlo na zaostrenie/priblíženie

  Slúži na zaostrenie fotoaparátu alebo priblíženie/oddialenie vo fotoaparáte. Prepnite prepínač ZOOM/FOCUS na zariadení Diaľkový ovládač do polohy, ktorá vyhovuje vášmu účelu. Podrobnosti nájdete v časti Úprava zaostrenia fotoaparátu alebo Priblíženie vo fotoaparáte.

 3. Tlačidlo na uvoľnenie uzávierky/tlačidlo REC

  Slúži na nasnímanie statického záberu alebo spustenie záznamu videosekvencie fotoaparátom. Prepnite prepínač MOVIE/STILL na zariadení Diaľkový ovládač do polohy, ktorá vyhovuje vášmu účelu. Podrobnosti nájdete v časti Snímanie statického obrazu alebo Záznam videosekvencie.

 4. Tlačidlo AF-ON*

 5. Tlačidlo C1*

 6. Držiak na remienok

 7. Prepínač ZOOM/FOCUS

 8. Prepínač MOVIE/STILL

 9. Prepínač LOCK

 10. /Kryt batérií

 11. Poistná západka krytu batérií

 12. Otočný gombík krytu batérií

* Slúži na aktivovanie funkcie priradenej tlačidlu C1 alebo AF-ON na fotoaparáte. Podrobnosti o nastaveniach fotoaparátu nájdete v návode na obsluhu dodanom s vaším fotoaparátom.

Informácie o vstavanej Bluetooth® anténe

Diaľkový ovládač je vybavený vstavanou Bluetooth anténou v časti znázornenej na nasledujúcom obrázku. Ak budete používať Diaľkový ovládač, svoju ruku majte mimo tejto časti, aby ste zabránili možnému prerušeniu Bluetooth pripojenia.