Użycie funkcji pomocy głosowej (Siri)

Korzystając z funkcji Siri, która jest dostępna na urządzeniu iPhone, można mówić do mikrofonu zestawu nagłownego w celu obsługi urządzenia iPhone.

 1. Włącz funkcję Siri.

  Na urządzeniu iPhone wybierz kolejno [Settings] - [Siri & Search], aby włączyć funkcję [Press Home for Siri] i [Allow Siri When Locked].

  Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi urządzenia iPhone.

  Uwaga: szczegółowe informacje dotyczące funkcji Siri znajdują się w instrukcji obsługi lub w witrynie pomocy technicznej urządzenia iPhone.

 2. Podłącz zestaw nagłowny do urządzenia iPhone przez połączenie Bluetooth.
 3. Kiedy urządzenie iPhone jest w trybie gotowości lub odtwarza muzykę, naciśnij i przytrzymaj panel sterowania czujnika dotykowego zestawu nagłownego przez więcej niż około 1 sekundę.

  Funkcja Siri zostanie aktywowana.

 4. Wyślij polecenie do funkcji Siri przy użyciu mikrofonu zestawu nagłownego.

  Ilustracja wskazująca lokalizację mikrofonu (A) na lewej słuchawce

  A: mikrofon


  Szczegółowe informacje dotyczące aplikacji obsługujących funkcję Siri, znajdują się w instrukcji obsługi urządzenia iPhone.

Uwaga

 • Jeśli panel sterowania czujnika dotykowego jest ustawiony jako funkcja Asystenta Google, funkcja Siri jest niedostępna.
 • Jeśli panel sterowania czujnika dotykowego jest ustawiony jako funkcja Amazon Alexa, funkcja Siri jest niedostępna.
 • Funkcji Siri nie można aktywować przez wypowiedzenie polecenia „Hey Siri”, nawet jeśli funkcja „Hey Siri” w telefonie iPhone jest włączona.
 • Podczas używania funkcji pomocy głosowej, głos będzie słyszalny poprzez mikrofon zestawu nagłownego (funkcja efektu lokalnego). W takim przypadku dźwięki otoczenia lub dźwięku pracującego zestawu nagłownego mogą być słyszalne poprzez zestaw nagłowny, ale nie oznacza to wadliwego działania.
 • W zależności od danych technicznych smartfona lub wersji aplikacji aktywacja Siri może nie być możliwa.