Korzystanie z dostarczonego kabla słuchawkowego

W przypadku korzystania z zestawu nagłownego w miejscu, w którym używanie urządzeń Bluetooth jest ograniczone, np. w samolocie, z zestawu nagłownego można korzystać tak, jak ze słuchawek z funkcją tłumienia szumów, gdy zestaw nagłowny jest podłączony do urządzenia za pośrednictwem dostarczonego kabla słuchawkowego po włączeniu zestawu nagłownego.

 1. Podłącz urządzenie do odtwarzania do gniazda wejściowego kabla słuchawkowego za pomocą dostarczonego kabla słuchawkowego.

  Należy upewnić się, że do podłączanego urządzenia podłączany jest wtyk w kształcie litery L.

Wskazówka

 • Można słuchać muzyki nawet, jeśli zestaw nagłowny jest wyłączony. W takim przypadku funkcja tłumienia szumów nie może być użyta.
 • Aby użyć funkcji tłumienia szumów/trybu dźwięków otoczenia, należy włączyć zestaw nagłowny.
 • Zestaw nagłowny wyłącza się automatycznie po odłączeniu znajdującego się w zestawie kabla słuchawkowego, gdy zestaw nagłowny jest włączony.
 • W przypadku rozmowy przychodzącej w słuchawkach zestawu nagłownego słychać dzwonienie. Wystarczy odebrać połączenie z poziomu smartfona lub telefonu komórkowego i rozmawiać korzystając z mikrofonu w telefonie. Możesz usłyszeć głos rozmówcy z zestawu nagłownego. Po odłączeniu kabla słuchawkowego od smartfona lub telefonu komórkowego można rozmawiać, korzystając z mikrofonu i głośnika w telefonie.

Uwaga

 • Należy używać wyłącznie dostarczonego kabla słuchawkowego.
 • Upewnić się, że wtyk został starannie wsunięty.
 • Podczas używania kabla słuchawkowego nie można używać funkcji Bluetooth.
 • Z trybu bacznej uwagi można korzystać, gdy zestaw nagłowny jest podłączony do urządzenia za pośrednictwem dostarczonego kabla słuchawkowego po włączeniu zestawu nagłownego. Wykonuj operacje, takie jak ustawienie głośności, odtwórz/wstrzymaj na urządzeniu odtwarzającym. Kiedy zestaw nagłowny jest wyłączony, nie można korzystać z trybu bacznej uwagi.
 • Nie można używać przycisku NC/AMB (tłumienia szumów/trybu dźwięków otoczenia), gdy zestaw nagłowny jest wyłączony.