Resetowanie zestawu nagłownego

Jeśli nie można włączyć zestawu nagłownego lub go obsługiwać, nawet gdy jest włączony, zresetuj zestaw nagłowny.

  1. Podłączanie zestawu nagłownego do gniazdka sieciowego.

    Użyj dostarczonego przewodu USB Type-C i dostępnego w sprzedaży zasilacza sieciowego USB.

  2. Naciśnij równocześnie przycisk (zasilanie) i przycisk NC/AMB.

    Zestaw nagłowny zostanie zresetowany.

    Informacje dotyczące rejestracji urządzenia (parowania) i inne ustawienia są zachowywane.
    Jeśli zestaw nagłowny nie działa prawidłowo nawet po zresetowaniu, przywróć w nim ustawienia fabryczne.