Efekt tłumienia szumów jest niewystarczający.

  • Upewnij się, że funkcja tłumienia szumów jest włączona.
  • Ustaw zestaw nagłowny w wygodnym położeniu.
  • Funkcja tłumienia szumów dobrze się sprawdza w przypadku dźwięków z zakresu niskich częstotliwości, obecnych na przykład w samolocie, pociągu lub biurze, czy w sąsiedztwie klimatyzacji. Nie jest ona natomiast tak skuteczna w przypadku dźwięków o wyższych częstotliwościach, na przykład głosów ludzkich.
  • Gdy funkcja Adaptacyjna kontrola dźwięku w aplikacji „Sony | Headphones Connect” jest włączona, wykrywane są czynności użytkownika, takie jak chodzenie lub bieganie. Funkcja tłumienia szumów jest regulowana automatycznie, a tryb dźwięków otoczenia może być aktywowany stosownie do tych czynności.
    Aby w pełni wykorzystać funkcję tłumienia szumów, wyłącz funkcję Adaptacyjna kontrola dźwięku i spróbuj włączać tę funkcję ręcznie, gdy jej potrzebujesz.
  • Z aplikacji „Sony | Headphones Connect”, sprawdź ustawienie [Ambient Sound Control]. Po ustawieniu na [Wind Noise Reduction] lub [Ambient Sound], efekt tłumienia szumów zostanie zredukowany. Ustaw w tryb tłumienia szumów.
  • Sprawdź za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”, czy funkcja przycisku NC/AMB jest ustawiona na [Ambient Sound Control].