Czas ładowania jest zbyt długi.

  • Sprawdź, czy zestaw nagłowny jest podłączony do komputera bezpośrednio, a nie przez koncentrator USB.
  • Sprawdź, czy używasz dostarczonego przewodu USB Type-C.
  • Zalecamy ładowanie w pomieszczeniu o temperaturze między 15°C a 35°C. Skuteczne ładowanie może okazać się niemożliwe poza tym zakresem temperatur.
  • W innych przypadkach niż podane powyżej uruchom ponownie komputer i spróbuj ponownie wykonać procedurę zestawienia połączenia USB.