Słuchanie dźwięków otoczenia podczas odtwarzania muzyki (tryb dźwięków otoczenia)

Podczas odtwarzania muzyki można słyszeć dźwięki otoczenia dzięki mikrofonom umieszczonym w słuchawkach lewej i prawej zestawu nagłownego.

 1. Włącz zestaw nagłowny.

  Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Power on” (Zasilanie włączone).
  W przypadku pierwszego użycia zestawu nagłownego po zakupie lub tuż po jego zainicjowaniu, funkcja tłumienia szumów jest włączana automatycznie po włączeniu zestawu nagłownego. Wszelkie zmiany dokonane w ustawieniach są od tego momentu zachowywane.

 2. Naciśnij przycisk NC/AMB, aby przełączyć w tryb dźwięków otoczenia.

  Każde naciśnięcie przycisku powoduje zmianę funkcji w kolejności pokazanej poniżej.
  Funkcja tłumienia szumów: WŁ.
  Po uzyskaniu połączenia usłyszysz wskazówkę głosową „Noise canceling” (Usuwanie szumów).

  Tryb dźwięków otoczenia: WŁ.
  Po uzyskaniu połączenia usłyszysz wskazówkę głosową „Ambient sound” (Dźwięk otoczenia).

Informacje o wideo z instrukcją obsługi

Obejrzyj film wideo, aby dowiedzieć się, jak używać trybu dźwięku otoczenia.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0032/h_zz/

Wskazówka

 • Ustawienia trybu dźwięków otoczenia zmienione za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect” są zapisywane w zestawie nagłownym. Można słuchać muzyki z zarejestrowanymi ustawieniami trybu dźwięków otoczenia nawet po podłączeniu zestawu nagłownego do innych urządzeń, które nie mają zainstalowanej aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
 • W aplikacji „Sony | Headphones Connect” można wybrać jedną z następujących opcji, aby ustawić sposób zmiany funkcji po naciśnięciu przycisku NC/AMB.
  • Funkcja tłumienia szumów: WŁ. Tryb dźwięków otoczenia: WŁ. Funkcja tłumienia szumów: WYŁ./Tryb dźwięków otoczenia: WYŁ.
  • Funkcja tłumienia szumów: WŁ. Tryb dźwięków otoczenia: WŁ.
  • Tryb dźwięków otoczenia: WŁ. Funkcja tłumienia szumów: WYŁ./Tryb dźwięków otoczenia: WYŁ.
  • Funkcja tłumienia szumów: WŁ. Funkcja tłumienia szumów: WYŁ./Tryb dźwięków otoczenia: WYŁ.

Uwaga

 • W zależności od warunków otoczenia i typu/głośności odtwarzanego dźwięku, dźwięki otoczenia mogą być niesłyszalne nawet podczas korzystania z trybu dźwięków otoczenia. Nie należy używać zestawu nagłownego w miejscach, w których niesłyszenie dźwięków otoczenia mogłoby być niebezpieczne, na przykład na drodze z poruszającymi się samochodami i rowerami.
 • Jeśli zestaw nagłowny nie jest noszony poprawnie, tryb dźwięków otoczenia może nie działać prawidłowo. Zestaw nagłowny należy założyć poprawnie.