Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect

Po połączeniu smartfona z zainstalowaną aplikacją „Sony | Headphones Connect” z zestawem nagłownym za pośrednictwem połączenia Bluetooth można skorzystać z podanych poniżej funkcji.

 • Łatwe parowanie
 • Wyświetlanie pozostałego poziomu naładowania akumulatora zestawu nagłownego
 • Wyświetlanie kodeka połączenia Bluetooth
 • Dostosuj funkcję tłumienia szumów i tryb dźwięków otoczenia (kontrola dźwięków otoczenia)
 • Wybierz schemat przełączania podczas zmiany funkcji tłumienia szumów / trybu dźwięków otoczenia w zestawie nagłownym
 • Korzystanie z automatycznej regulacji funkcji tłumienia szumów za pośrednictwem funkcji rozpoznawania działania urządzenia (Adaptive Sound Control)
 • Ustawienie funkcji CLEAR BASS
 • Wybór ustawień korektora graficznego
 • Dostosowanie ustawień korektora graficznego
 • Ustawienie trybu połączenia Bluetooth (tryb jakości dźwięku)
 • Ustawienie funkcji DSEE
 • Ustawienie automatycznego wyłączenia zasilania
 • Wyłącz zestaw nagłowny
 • Dostosuj głośność podczas odtwarzania muzyki / rozmowy telefonicznej
 • Odtwórz/wstrzymaj muzykę, przeskocz do początku poprzedniego utworu (lub bieżącego utworu podczas odtwarzania)/przeskocz do początku następnego utworu
 • Sprawdzanie stanu i ustawień zestawu nagłownego
 • Sprawdzanie wersji oprogramowania zestawu nagłownego
 • Aktualizacja oprogramowania zestawu nagłownego
 • Przełączenie języka wskazówek głosowych
 • Włączanie/wyłączanie wskazówek głosowych
 • Włączanie/wyłączanie panelu sterowania czujnika dotykowego
 • Ustawienie włączenia/wyłączenia połączenia wielopunktowego (podłącz zestaw słuchawkowy do 2 urządzeń równocześnie)
 • Zmiana urządzenia podłączonego w połączeniu wielopunktowym
 • Ustawienie funkcji rozpoznawania głosu
 • Włącz/wyłącz słowo aktywujące Amazon Alexa
 • Przywróć ustawienia fabryczne zestawu nagłownego

Więcej informacji o aplikacji „Sony | Headphones Connect” można znaleźć pod następującym adresem URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Wskazówka

 • Obsługa aplikacji „Sony | Headphones Connect” zależy od urządzenia audio. Dane techniczne aplikacji i konstrukcja ekranu mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.