Niski poziom dźwięku

  • Zwiększ głośność na zestawie nagłownym i podłączonym urządzeniu.
  • Podłącz ponownie urządzenie Bluetooth do zestawu nagłownego.
  • Zresetuj zestaw nagłowny.
  • Zainicjuj zestaw nagłowny, a następnie sparuj ponownie zestaw nagłowny i urządzenie.

Uwaga

  • W zależności od podłączonego urządzenia głośność urządzenia i zestawu nagłownego może być zsynchronizowana lub nie. Jeśli głośność w urządzeniu nie jest zsynchronizowana z głośnością w zestawie nagłownym, nie będzie można używać urządzenia do zwiększania głośności w zestawie nagłownym po zmniejszeniu głośności w zestawie nagłownym.