Co to jest tłumienie szumów?

Funkcja tłumienia szumów generuje dźwięk przeciwfazowy w stosunku do zewnętrznych dźwięków otoczenia (takich jak hałas w pojazdach lub hałas z klimatyzatorów w pomieszczeniach), aby wyeliminować dźwięki otoczenia.

Uwaga

  • Gdy jest bardzo cicho, może być słyszalny niewielki szum, a uchwycenie efektu tłumienia szumów może być trudne.
  • Zależnie od sposobu noszenia zestawu nagłownego, efekt tłumienia szumów może być różny lub mogą być słyszalne piski (sprzężenie zwrotne). W takim przypadku zdejmij zestaw nagłowny i załóż ponownie.
  • Funkcja tłumienia szumów jest skuteczna przede wszystkim w przypadku szumów z dolnego pasma częstotliwości, takich jak pochodzące od pojazdów lub klimatyzacji. Szumy są redukowane, ale nie są całkowicie eliminowane.
  • Podczas korzystania z zestawu nagłownego w samochodzie lub autobusie przy pewnych warunkach natężenia ruchu szum może występować.
  • Przyczyną zakłóceń i szumów mogą być telefony komórkowe. W takim przypadku należy odsunąć zestaw nagłowny od telefonu komórkowego.
  • Nie należy zasłaniać ręką ani innymi przedmiotami mikrofonów na lewej i prawej słuchawce zestawu nagłownego. W razie zasłonięcia, efekt tłumienia szumów lub tryb dźwięków otoczenia mogą nie działać prawidłowo lub mogą być słyszalne piski (sprzężenie zwrotne). W takich przypadkach należy zdjąć rękę itp. z lewego i prawego mikrofonu.

    Ilustracja wskazująca lokalizację mikrofonów (A) na lewej i prawej słuchawce

    A: mikrofony (lewy, prawy)