Informacje dotyczące licencji

Uwagi dotyczące licencji

Ten produkt zawiera oprogramowanie używane przez firmę Sony w ramach umowy licencyjnej z właścicielem praw autorskich. Właściciel praw autorskich do oprogramowania zobowiązał nas do przedstawienia tej umowy klientom.

Prosimy o zapoznanie się z treścią licencji.

Uzyskaj dostęp do poniższego adresu URL, aby zapoznać się z treścią licencji.

https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/21/

Zrzeczenie się odpowiedzialności w zakresie usług oferowanych przez podmioty trzecie

Usługi oferowane przez podmioty trzecie mogą zostać zmienione, zawieszone lub przerwane bez wcześniejszego powiadomienia. Firma Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku powstania takich sytuacji.