Użycie funkcji tłumienia szumów

Dzięki funkcji tłumienia szumów można słuchać muzyki bez zakłóceń powodowanych przez szumy otoczenia.

 1. Włącz zestaw nagłowny.

  Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Power on” (Zasilanie włączone).

  W przypadku pierwszego użycia zestawu nagłownego po zakupie lub tuż po jego zainicjowaniu, funkcja tłumienia szumów jest włączana automatycznie po włączeniu zestawu nagłownego. Wszelkie zmiany dokonane w ustawieniach są od tego momentu zachowywane.

 2. Naciśnij przycisk NC/AMB, aby zmienić ustawienia funkcji tłumienia szumów.

  Każde naciśnięcie przycisku powoduje zmianę funkcji w kolejności pokazanej poniżej.

  Tryb dźwięków otoczenia: WŁ

  Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Ambient sound” (Dźwięk otoczenia).

  Funkcja tłumienia szumów: WŁ

  Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Noise canceling” (Usuwanie szumów).

Informacje o wideo z instrukcją obsługi

Obejrzyj film wideo, aby dowiedzieć się, jak używać funkcji tłumienia szumów.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0032/h_zz/

Wskazówka

 • Jeżeli dostarczony kabel słuchawkowy zostanie podłączony podczas korzystania z funkcji tłumienia szumów przy włączonym połączeniu Bluetooth, funkcja Bluetooth zostanie wyłączona, ale nadal można korzystać z funkcji tłumienia szumów.
 • W przypadku korzystania z zestawu nagłownego jak ze zwykłych słuchawek, należy wyłączyć zestaw nagłowny i użyć dostarczonego kabla słuchawkowego.
 • Można również zmienić ustawienia funkcji tłumienia szumów i tryb dźwięków otoczenia w aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
 • W aplikacji „Sony | Headphones Connect” można wybrać jedną z następujących opcji, aby ustawić sposób zmiany funkcji po naciśnięciu przycisku NC/AMB.
  • Funkcja tłumienia szumów: WŁ. Tryb dźwięków otoczenia: WŁ. Funkcja tłumienia szumów: WYŁ./Tryb dźwięków otoczenia: WYŁ.
  • Funkcja tłumienia szumów: WŁ. Tryb dźwięków otoczenia: WŁ.
  • Tryb dźwięków otoczenia: WŁ. Funkcja tłumienia szumów: WYŁ./Tryb dźwięków otoczenia: WYŁ.
  • Funkcja tłumienia szumów: WŁ. Funkcja tłumienia szumów: WYŁ./Tryb dźwięków otoczenia: WYŁ.