Nie można przeprowadzić ładowania.

  • Należy korzystać z dostarczonego przewodu USB Type-C.
  • Sprawdź, czy przewód USB Type-C jest dobrze podłączony do zestawu nagłownego i zasilacza sieciowego USB lub komputera lub czy zasilacz sieciowy USB jest dobrze podłączony do gniazdka sieciowego.
  • Sprawdź, czy komputer jest włączony. Wybudź komputer, gdy znajduje się w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji.
  • W przypadku korzystania z systemu Windows 8.1 aktualizację należy przeprowadzać za pośrednictwem usługi Windows Update.
  • Uruchom ponownie komputer i sprawdź, czy sytuacja się poprawiła.
  • Zalecamy ładowanie w pomieszczeniu o temperaturze między 15°C a 35°C. Skuteczne ładowanie może okazać się niemożliwe poza tym zakresem temperatur.
  • Zresetuj zestaw nagłowny.
  • Zainicjuj zestaw nagłowny, a następnie sparuj ponownie zestaw nagłowny i urządzenie.