Funkcje i lokalizacja poszczególnych elementów

Ilustracja wskazująca każdą część zestawu nagłownego

 1. Oznaczenie (lewa)
 2. Mikrofony z funkcją tłumienia szumów (zewnętrzne) (lewy, prawy)
 3. Wbudowana antena
  Zestaw nagłowny ma wbudowaną antenę Bluetooth.
 4. Wyczuwalna wypukłość
  Na lewej słuchawce jest wyczuwalna wypukłość.
 5. Lewa słuchawka
 6. Suwaki (lewy, prawy)
  Przesuń, aby wyregulować długość pałąka.
 7. Pałąk
 8. Oznaczenie (prawa)
 9. Mikrofony z funkcją tłumienia szumów (wewnętrzne) (lewy, prawy)
 10. Prawa słuchawka
 11. Panel sterowania czujnika dotykowego
  Umożliwia zdalne sterowanie odtwarzaniem muzyki z podłączonego urządzenia Bluetooth lub wykonywanie innych czynności za pomocą dotyku.
 12. Przycisk NC/AMB (funkcji tłumienia szumów/trybu dźwięków otoczenia)
 13. Wskaźnik
 14. Przycisk (zasilanie)
 15. Port USB Type-C
  Podłącz zestaw nagłowny do komputera lub do gniazdka sieciowego za pomocą dostępnego w handlu zasilacza sieciowego USB i dostarczonego przewodu USB Type-C, aby naładować zestaw nagłowny.
 16. Gniazdo wejściowe kabla słuchawkowego
  Służy do podłączania odtwarzacza muzyki itp. za pośrednictwem dostarczonego kabla słuchawkowego. Prawidłowe podłączenie kabla sygnalizowane jest charakterystycznym kliknięciem. Jeśli wtyczka nie jest prawidłowo podłączona, prawidłowe słyszenie dźwięku może nie być możliwe.
 17. Mikrofon rejestrujący głos
  Rejestruje głos podczas rozmowy przez telefon.