Korzystanie z Asystenta Google

Korzystając z funkcji Asystenta Google, która jest dostępna w smartfonie, można mówić do mikrofonu zestawu nagłownego w celu obsługi smartfona lub przeprowadzenia wyszukiwania.


Zgodne smartfony

 • Smartfony z zainstalowanym systemem Android 6.0 lub późniejszym (wymagana jest najnowsza wersja aplikacji Google app).
 1. Otwórz aplikację „Sony | Headphones Connect” i ustaw panel sterowania czujnika dotykowego na funkcję Asystenta Google.

  Gdy używasz Asystenta Google po raz pierwszy, otwórz aplikację Asystent Google i dotknij opcji [Finish headphones setup] w widoku Rozmowy, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć ustawienia początkowe dla Asystenta Google.

  Więcej informacji o aplikacji „Sony | Headphones Connect” można znaleźć pod następującym adresem URL.

  https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

 2. Użyj panelu sterowania czujnika dotykowego, aby korzystać z Asystenta Google.

  • Przytrzymaj palec na panelu sterowania czujnika dotykowego, aby wprowadzić polecenie głosowe, i unieś palec, aby zakończyć polecenie głosowe.
  • Jeśli podczas przytrzymywania palca na panelu sterowania czujnika dotykowego nie zostanie wykryte polecenie głosowe, powiadomienia zostaną odczytane po zwolnieniu palca.

Więcej informacji o funkcji Asystenta Google można znaleźć na następującej stronie internetowej:

https://assistant.google.com

Obsługa zestawu nagłownego przy pomocy Asystenta Google

Wypowiadając określone słowa w Asystencie Google, można wykonać ustawienia tłumienia szumów lub inne operacje zestawu nagłownego.
Więcej informacji można znaleźć na następującej stronie internetowej (*):

https://support.google.com/assistant/answer/7172842#headphones

*Zestaw nagłowny nie jest zgodny ze wszystkimi danymi technicznymi opisanymi na stronie internetowej.

Wskazówka

 • Sprawdź i aktualizuj wersję oprogramowania zestawu nagłownego za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
 • Gdy funkcja Asystenta Google nie jest dostępna z powodów takich jak brak połączenia z siecią, włącza się wskazówka głosowa „The Google Assistant is not connected” (Asystent Google nie jest podłączony).
 • Jeżeli opcja [Finish headphones setup] nie jest widoczna w widoku Rozmowy w aplikacji Asystent Google, usuń informacje o sparowaniu zestawu nagłownego w ustawieniach Bluetooth smartfona i ponów proces parowania.
 • Możliwe jest nieprzypisanie Asystenta głosowego do panelu sterowania czujnika dotykowego.

Uwaga

 • Jeśli funkcja panelu sterowania czujnika dotykowego zostanie ustawiona jako funkcja Asystenta Google w kroku 1, nie można korzystać z funkcji pomocy głosowej (Google app).
 • Jeśli funkcja panelu sterowania czujnika dotykowego zostanie ustawiona jako funkcja Asystenta Google w kroku 1, nie można używać funkcji Amazon Alexa z poziomu zestawu nagłownego.
 • Funkcja Asystenta Google może nie być używana w niektórych krajach, regionach oraz nie być obsługiwana w niektórych językach.
 • Funkcja obsługi zestawu nagłownego przy pomocy Asystenta Google zależy od danych technicznych Asystenta Google.
 • Dane techniczne Asystenta Google mogą ulec zmianie bez powiadomienia.