Upravljanje zvočne naprave (povezava BLUETOOTH)

Če naprava BLUETOOTH podpira profil AVRCP, jo lahko upravljate z gumbi na slušalkah. Razpoložljive funkcije so odvisne od naprave BLUETOOTH. Podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo naprave BLUETOOTH.

Posamezni gumbi imajo naslednje funkcije:

:
  • Če gumb pritisnete, ko je predvajanje začasno zaustavljeno, znova vklopite predvajanje.
  • Če gumb enkrat pritisnete med predvajanjem, ga začasno zaustavite.
  • Predvajanje zaustavite, če gumb pritisnete in zadržite 2 sekundi.
/:
  • Podrsajte enkrat za preskok na začetek naslednje pesmi/začetek prejšnje (ali trenutne) pesmi.
  • Podrsajte in zadržite za hitro previjanje nazaj/naprej.
+/-:
  • Glasnost prilagodite s pritiskanjem gumbov + ali -.

Opomba

  • Če je povezava slaba, se lahko naprava BLUETOOTH nepravilno odzove na upravljanje iz slušalk.
  • Razpoložljive funkcije so odvisne od naprave BLUETOOTH. Če jo upravljate, kot je opisano zgoraj, bo morda delovala drugače ali sploh ne bo delovala.