O glasovnih navodilih

V slušalkah boste slišali glasovno navodilo v naslednjih primerih.

  • Ob vklopu: »Power on« (Vklop)
  • Ob izklopu: »Power off« (Izklop)
  • Ob vklopu načina seznanitve: »BLUETOOTH pairing« (Seznanitev BLUETOOTH)
  • Ob vzpostavitvi povezave BLUETOOTH: »BLUETOOTH connected« (Povezava BLUETOOTH je vzpostavljena)
  • Ob prekinitvi povezave BLUETOOTH: »BLUETOOTH disconnected« (Povezava BLUETOOTH je prekinjena)
  • Pri preverjanju napolnjenosti baterije s pritiskom gumba ob vklopljeni napravi: »Battery level high« (Baterija je polna) / »Battery level medium« (Baterija je na pol prazna) / »Battery level low« (Baterija je prazna)
  • Ob samodejnem izklopu zaradi prazne baterije: »Recharge headset« (Napolnite slušalke)