Polnjenje slušalk

Slušalke vsebujejo litij-ionsko baterijo za ponovno polnjenje. Slušalke napolnite s priloženim kablom micro-USB.

 1. Priloženi kabel micro-USB priključite v slušalke, drugi konec kabla pa priključite v zagnani računalnik.

  • Preverite, ali indikatorska lučka zasveti (rdeče).
  • Polnjenje se zaključi v približno 4 urah (*), indikatorska lučka (rdeča) se pri tem samodejno izklopi.

  *Čas, ki je potreben za popolno polnjenje prazne baterije.

Opomba

 • Med polnjenjem ni mogoče vklopiti slušalk. Poleg tega ni mogoče uporabiti funkcije BLUETOOTH.
 • Če pride med polnjenjem slušalk do težave zaradi enega od spodaj navedenih vzrokov, se lahko indikatorska lučka (rdeča) izklopi, čeprav polnjenje ni končano. V tem primeru jo znova napolnite v navedenem temperaturnem razponu. Če težave ne odpravite, se posvetujte z najbližjim prodajalcem izdelkov Sony.
  • Temperatura okolice ni v razponu 5 °C – 35 °C .
  • Prišlo je do težave z baterijo.
 • Če slušalk dlje časa ne uporabljate, indikatorska lučka morda ne bo zasvetila (rdeče), ko jih boste povezali s kablom micro-USB za polnjenje. Če se to zgodi, kabla micro-USB ne izvlecite iz slušalk, temveč počakajte nekaj minut, da indikatorska lučka zasveti (rdeče).
 • Če slušalk dolgo ne uporabljate, se lahko baterija hitro izrabi, vendar se bo po nekaj ponovnih polnjenjih vzdržljivost baterije zopet izboljšala.
 • Četudi slušalk ne nameravate uporabljati dlje časa, baterijo v celoti napolnite enkrat vsakih 6 mesecev, da preprečite prekomerno praznjenje.
 • Če slušalk dlje časa niste uporabljali, lahko polnjenje baterije traja dlje časa.
 • Ko se življenjska doba vgrajene polnilne baterije zmanjša na polovico, jo je treba zamenjati. O zamenjavi baterije se posvetujte z najbližjim prodajalcem izdelkov Sony.
 • Slušalk ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam, neposredni sončni svetlobi, vlagi, pesku, prahu in udarcem. Slušalk nikoli ne puščajte v vozilu, parkiranem na soncu.
 • Če računalnik preide v stanje mirovanja, ko so nanj priključene slušalke, se polnjenje ne bo pravilno dokončalo. Pred polnjenjem preverite nastavitve računalnika. Indikatorska lučka (rdeča) se bo samodejno izklopila, če računalnik preide v stanje mirovanja. V tem primeru slušalke znova napolnite.
 • Uporabljajte samo priloženi kabel micro-USB, ki ga priključite neposredno v računalnik. Polnjenje se ne bo pravilno dokončalo, če je povezava posredna, na primer prek zvezdišča USB.

Namig

 • Če se polnjenje začne, ko so slušalke vklopljene, se bodo slušalke samodejno izklopile.