Glas klicatelja je pretih.

  • Povečajte glasnost slušalk in povezane naprave.