Glas klicatelja ni slišen.

  • Preverite, ali so slušalke in naprava (npr. pametni telefon) vklopljene.
  • Povečajte glasnost slušalk in povezane naprave (npr. pametni telefon).
  • Preverite, ali je izhodni signal naprave BLUETOOTH nastavljen za slušalke.
  • V napravi BLUETOOTH nastavite profil HFP ali HSP povezave BLUETOOTH.
  • Če poslušate glasbo, zaustavite predvajanje, pritisnite gumb na slušalkah in začnite govoriti.