Funkcije pri telefoniranju

Razpoložljive funkcije se lahko razlikujejo glede na profil, ki ga podpira pametni oziroma mobilni telefon. Tudi znotraj posameznih profilov so funkcije odvisne od pametnega oziroma mobilnega telefona.

Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, priložena pametnemu oziroma mobilnemu telefonu.

Podprti profil: HFP

Odhodni klic

  • Če želite preklicati odhodni klic, enkrat pritisnite gumb .
  • Če želite klicno napravo preklopiti med slušalkami in pametnim oziroma mobilnim telefonom, pritisnite gumb in ga držite približno 2 sekundi.

Dohodni klic

  • Če želite sprejeti klic, enkrat pritisnite gumb .
  • Če želite zavrniti klic, pritisnite gumb in ga držite približno 2 sekundi.

Med klicem

  • Če želite končati klic, enkrat pritisnite .
  • Če želite klicno napravo preklopiti med slušalkami in pametnim oziroma mobilnim telefonom, pritisnite gumb in ga držite približno 2 sekundi.

Podprti profil: HSP

Odhodni klic

  • Če želite preklicati odhodni klic, enkrat pritisnite gumb . (*)

Dohodni klic

  • Če želite sprejeti klic, enkrat pritisnite gumb .

Med klicem

  • Če želite končati klic, enkrat pritisnite . (*)

*Nekatere naprave morda ne podpirajo te funkcije.