Izbira načina kakovosti zvoka

Privzeto je kakovost zvoka nastavljena na »Prednost kakovosti zvoka«.

  • Če uporabljate napravo, ki podpira kodek AAC ali aptX, izberite način »Prednost kakovosti zvoka«.
  • Če je povezava nestabilna, na primer, če samo občasno prenaša zvok, izberite način »Prednost stabilne povezave«.

Kakovost zvoka in indikatorska lučka (modra) za vsak način

Ko preklopite način kakovosti zvoka, indikatorska lučka najprej utripa modro, da prikaže trenutni način kakovosti zvoka.

Način »Prednost kakovosti zvoka«: utripne 3-krat - - - -
SBC (visoka kakovost), AAC ali aptX se izbere samodejno.
Način »Prednost stabilne povezave«: utripne 1-krat
SBC (visoka kakovost)
  1. Slušalke vklopite tako, da pritisnete gumb in ga držite najmanj 2 sekundi, hkrati pa pritisnite gumb + ali –.

    • Način »Prednost stabilne povezave« izberete tako, da pri vklopu slušalk držite tudi gumb –.
    • Način »Prednost kakovosti zvoka« izberete tako, da pri vklopu slušalk držite tudi gumb +.

Preverjanje načina kakovosti zvoka

Pritisnite in zadržite gumb , nato v 2 sekundah pritisnite gumb + ali -. Indikatorska lučka bo modro utripnila 3-krat (način »Prednost kakovosti zvoka«) ali 1-krat (način »Prednost stabilne povezave«).

Opomba

  • Če slušalke vklopite samo s pritiskom gumba , indikatorska lučka (modra) utripne dvakrat za prikaz vklopa, ne prikaže pa načina kakovosti zvoka z utripanjem indikatorske lučke (modra).
  • Čas predvajanja glasbe se lahko skrajša odvisno od kakovosti zvoka in pogojev, v katerih uporabljate slušalke.
  • Odvisno od zunanjih pogojev na mestu, kjer uporabljate slušalke, lahko pride do prekinitve zvoka, tudi če je izbran način »Prednost stabilne povezave«.