Prekinitev povezave BLUETOOTH (po uporabi)

  1. Če uporabljate napravo, ki podpira povezovanje na en dotik (NFC), se je enkrat dotaknite s slušalkami. (Odklenite zaslon pametnega telefona, če je zaklenjen.) Če ne uporabljate naprave, ki podpira povezovanje na en dotik (NFC), povezavo prekinite v napravi BLUETOOTH.
    Po prekinitvi povezave boste slišali glasovno navodilo »»BLUETOOTH disconnected« (Povezava BLUETOOTH je prekinjena)«.
  2. Pritisnite gumb in ga držite približno 2 sekundi, da izklopite slušalke.
    Slišali boste glasovno navodilo »Power off« (Izklop).

Namig

  • Ko prenehate predvajati glasbo, se lahko povezava BLUETOOTH prekine samodejno. To je odvisno od naprave BLUETOOTH.