Klicanje

Prostoročno telefoniranje je mogoče s pametnimi in mobilnimi telefoni ki podpirajo profil BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile) ali HSP (Headset Profile) prek povezave BLUETOOTH.

 • Če vaš pametni telefon ali mobilni telefon podpira HFP in HSP, ga nastavite na HFP.
 • Možnosti upravljanja so odvisne od pametnega oziroma mobilnega telefona. Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, priložena pametnemu oziroma mobilnemu telefonu.
 1. Slušalke najprej povežite s pametnim ali mobilnim telefonom.
 2. V pametnem oziroma mobilnem telefonu izberite številko, ki jo želite klicati.

  Ko začnete klic, se iz slušalk sliši zvok klicanja.

  Če telefonski klic začnete med predvajanjem glasbe, se predvajanje začasno prekine.

  Če v slušalkah ne slišite znaka centrale, klicno napravo preklopite na slušalke z uporabo pametnega oziroma mobilnega telefona ali tako, da pritisnete gumb in ga držite približno 2 sekundi.

  A: Mikrofon

 3. Glasnost prilagodite s pritiskanjem gumbov + ali -.

  Ko glasnost doseže najvišjo ali najnižjo raven, zaslišite opozorilni pisk.

 4. Če želite končati klic, znova pritisnite gumb na slušalkah.

  Če telefonski klic začnete med predvajanjem glasbe, se predvajanje po končanem klicu nadaljuje.

Opomba

 • Pametni oziroma mobilni telefon naj bo vsaj 50 cm oddaljen od slušalk. Če so slušalke in pametni oziroma mobilni telefon preblizu, lahko pride do motenj v zvoku.

Namig

 • Glasnost klica lahko prilagajate samo med telefonskim pogovorom.
 • Glasnost klica in glasnost poslušanja glasbe lahko prilagodite neodvisno drugo od druge. Če glasnost spremenite med predvajanjem glasbe, se glasnost klica ne spremeni.