Sprejem klica

Prostoročno telefoniranje je mogoče s pametnimi in mobilnimi telefoni ki podpirajo profil BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile) ali HSP (Headset Profile) prek povezave BLUETOOTH.

 • Če vaš pametni telefon ali mobilni telefon podpira HFP in HSP, ga nastavite na HFP.
 • Možnosti upravljanja so odvisne od pametnega oziroma mobilnega telefona. Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, priložena pametnemu oziroma mobilnemu telefonu.

Zvonjenje

Ob prejemu dohodnega klica boste v slušalkah zaslišali zvonjenje, indikatorska lučka (modra) pa bo hitro utripala.

Slišali boste eno od naslednjih zvonjenj, odvisno od nastavitev vašega pametnega oziroma mobilnega telefona.

 • Zvonjenje, nastavljeno na slušalkah
 • Zvonjenje, nastavljeno v pametnem ali mobilnem telefonu
 • Zvonjenje, nastavljeno v pametnem ali mobilnem telefonu samo za povezavo BLUETOOTH
 1. Slušalke najprej povežite s pametnim ali mobilnim telefonom.
 2. Ko zaslišite zvonjenje, pritisnite gumb na slušalkah, da sprejmete klic.

  Če dohodni klic prejmete, medtem ko poslušate glasbo, se predvajanje začasno prekine in iz slušalk se zasliši zvonjenje.

  A: Mikrofon

  Če prek slušalk ni mogoče slišati zvonjenja

  • Slušalke morda s pametnim oziroma z mobilnim telefonom niso povezane v načinu HFP oziroma HSP. Preverite stanje povezave na pametnem oziroma mobilnem telefonu.
  • Če se predvajanje glasbe ne zaustavi samodejno, ga zaustavite z gumbom na slušalkah.
 3. Glasnost prilagodite s pritiskanjem gumbov + ali -.

  Ko glasnost doseže najvišjo ali najnižjo raven, zaslišite opozorilni pisk.

 4. Če želite končati klic, znova pritisnite gumb na slušalkah.

  Če prejmete telefonski klic med predvajanjem glasbe, se po končanem klicu predvajanje nadaljuje.

Opomba

 • Pri nekaterih pametnih oziroma mobilnih telefonih se po končanem klicu predvajanje morda ne bo samodejno nadaljevalo.
 • Pametni oziroma mobilni telefon naj bo vsaj 50 cm oddaljen od slušalk. Če so slušalke in pametni oziroma mobilni telefon preblizu, lahko pride do motenj v zvoku.

Namig

 • Nekateri pametni telefoni ali mobilni telefoni so privzeto nastavljeni tako, da sprejemate klice s telefonom namesto s slušalkami. V primeru povezave HFP ali HSP lahko kot klicno napravo določite slušalke tako, da pritisnete gumb in ga držite približno 2 sekundi. Nastavitev lahko spremenite tudi v pametnem oziroma mobilnem telefonu.
 • Če glasnost slušalk prilagodite, ko ne telefonirate, se prilagodi tudi glasnost predvajanja glasbe.
 • Glasnost klica in glasnost med predvajanjem glasbe lahko prilagodite neodvisno drugo od druge. Spreminjanje glasnosti klica ne spremeni glasnosti predvajanja glasbe in obratno.